รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ยกเสาเอกชุมชนใหม่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง

วันที่ของกิจกรรม : 22 มิ.ย. 2560

ยกเสาเอกชุมชนใหม่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในพิธี "ยกเสาเอกชุมชนใหม่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด บ้านประชารัฐริมคลอง" เพื่อสร้างชุมชนใหม่ ๓๕๖ ครัวเรือน ที่ย่านสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในชุมชนริมคลองลาดพร้าว โดยมีคณะที่ปรึกษารมว.พม. ปลัดกระทรวงฯ (ท่านไมตรี อินทุสุต) ผู้ บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ บริเวณที่ดินใหม่ ถนนเพิ่มสินซอย ๑๓ เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20173006152154_1.jpgpic_20173006152154_2.jpgpic_20173006152155_3.jpgpic_20173006152155_4.jpgpic_20173006152155_5.jpgpic_20173006152156_6.jpgpic_20173006152156_7.jpgpic_20173006152156_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ