รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก

วันที่ของกิจกรรม : 24 มิ.ย. 2560

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และมอบแนวทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี (ท่านอนันต์ ดนตรี) และคณะ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก (คุณสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์) ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (คุณประยง ลือกิจนา) เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร, ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20173006153221_1.jpgpic_20173006153222_2.jpgpic_20173006153222_3.jpgpic_20173006153222_4.jpgpic_20173006153223_5.jpgpic_20173006153223_6.jpgpic_20173006153223_7.jpgpic_20173006153224_8.jpgpic_20173006153224_9.jpgpic_20173006153224_10.jpgpic_20173006153224_11.jpgpic_20173006153225_12.jpgpic_20173006153225_13.jpgpic_20173006153225_14.jpgpic_20173006153226_15.jpgpic_20173006153226_16.jpgpic_20173006153226_17.jpgpic_20173006153227_18.jpgpic_20173006153227_19.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ