รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ

ศูนย์พัฒนาการจดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 402 ปี

วันที่ของกิจกรรม : 25 เม.ย. 2560

25 เมษายน 2560 ศูนย์พัฒนาการจดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี นางจุฬาลักษณ์ เพ็ชรคง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 402 ปี ณ ศาลาปทุมรักษ์ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172504130636_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ