รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » คลังความรู้ » ข้อมูลสถิติ/สถานการณ์ผู้สูงอายุ » ข้อมูลสถิติผู้สูงอายุ

ข้อมูลสถิติผู้สูงอายุ


Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\webnew\include\class.total.php on line 1644

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุ

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\webnew\include\class.total.php on line 1644

ประชากรผู้สูงอายุอาเซียน เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\webnew\include\class.total.php on line 1644

การสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\webnew\include\class.total.php on line 1644

สถานการณ์และแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556 - 2573

ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ