รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครสอบ ขรก.

21 ก.ค. 2560 : รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

21 ก.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

14 ก.ค. 2560 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ข่าวเด่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศรายชื่อ พรก.ธุรการ

3 ก.ค. 2560 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์ฯปทุมธานี) ข่าวเด่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

15 มิ.ย. 2560 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวเด่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

15 มิ.ย. 2560 : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ข่าวเด่น

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

23 พ.ค. 2560 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

31 มี.ค. 2560 : เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

31 มี.ค. 2560 : เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 1 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ

5 ส.ค. 2559 : ประกาศผลตามบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศผลตามบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ