รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์ฯ จ.นครพม 2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่ธุรการ ศูนย์ฯ จ.ลำปาง

วันที่ของข่าว : 5 มิ.ย. 2560

Share

 

          ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

                         

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.นครพม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ลำปาง

 

* กำหนดการรายงานตัวและรายละเอียดตามเอกสารแนบ*

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ