รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์ฯปทุมธานี)

วันที่ของข่าว : 3 ก.ค. 2560

Share

ประกาศรายชื่อ พรก.ธุรการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุ 

 

 

:: รายละเอียดตามเอกสารแนบ :: ประกาศบัญชีรายชื่อ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ