รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหา

ค้นหา

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1526 รายการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เข้มแข็ง” @นครปฐม
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เข้มแข็ง” หัวข้อกา
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ
รายชื่อผู้สมัครสอบ ขรก.
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประธานในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของกองต่างๆ ๓/๖๐
ประธานในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของกองต่างๆ ๓/๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของกองต่างๆ ใน
การประชุมซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการ ๒๕๖๑
การประชุมซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการ ๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านไมตรี อินทุสุต) เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการชี
การประชุมการจัดทำ (ร่าง) ประกอบนโยบาย พม. ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
การประชุมการจัดทำ (ร่าง) ประกอบนโยบาย พม. ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำ (ร่าง) ประกอบนโยบาย พ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอาย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ต.ค.59-31 มี.ค.60
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ประกาศขอหารือกรณีแต่งตั้งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุเป็นกกรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกาศขอหารือกรณีแต่งตั้งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุเป็นกกรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ตรวจรับพัสดุ
นางปราณี ประทุมมา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนศูนย์ฯปทุมฯ เข้ารับรางวัลมาตรฐานสถานบริการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ปี ๒๕๖๐ ในงาน “Inter care Asia
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางปราณี ประทุมมา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนศูนย์ฯปทุมฯ เข้า
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุ 59
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย 77 จังหวัด ปี 2559
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อ พรก.ธุรการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์ฯปทุมธานี)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) ประจำเดือนกรกฏาคม
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) ประจำเดือนกรกฏาคม
ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมชาย ทิมวงศ์
ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมชาย ทิมวงศ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล
ยกเสาเอกชุมชนใหม่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง
ยกเสาเอกชุมชนใหม่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานใ
"สมองเสมื่อม เรื่องใกล้ตัว"
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงพยาบาลพญาไท ๒ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดงานครบรอบ ๓๐ ปี โรงพยาบาลพญาไืท ๒ จับมือกรมกิจการผู้สูงอา
การประชุมหารือ เรื่องการส่งเสริมรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ
การประชุมหารือ เรื่องการส่งเสริมรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องการส่งเสริมรายได้และมีงา

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ