รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลถาม-ตอบ (Q&A) » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา (Q&A)

รายละเอียดวิชาสอบข้อเขียนปี60

อยากทราบข้อมูลการสอบข้อเขียน

- สอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาอะไรบ้างคะ

 

 

โดย ณัฐธิดา โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 60 09:10:52

ความคิดเห็นที่1

**เป็นการคาดเดานะคะ เป็นผู้ที่จะสมัครสอบในครั้งนี้เหมือนกันค่ะ**

รวบรวมแนวข้อสอบข้อเขียนไว้ดังนี้ค่ะ (ให้เลือกตอบ 2 ข้อ)

1. สิทธิประโยชน์ "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

2. แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุในอนาคตของเมืองไทยเป็นอย่างไร และจะมีวิธีรับมืออย่างไร

3. แนวทางในการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

5. คนพิการจะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์ การพัฒนาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อย่างไร

6. ข้อกำหนดในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ มีอะไรบ้าง

7. ชื่อหน่วยงานของกระทรวง ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน 5 กรม 2 รัฐวิสาหกิจ1 องค์กรมหาชน มีอะไรบ้าง

8. ความหมายของตราสัญญาลักษณ์กองทุนตราสัญลักษณ์กระทรวง เป็นรูปพระประชาบดีประทับแท่น รายล้อมด้วยฤๅษี 7 ตน

   สื่อถึงพัฒนาสังคมทั้ง 7 ด้าน ให้อธิบายการพัฒนาทั้ง 7 ด้าน  

9. ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อมอธิบายแนวทางแก้ไข 

(ลองดูนะคะ.....ขอให้โชคดี)

โดย ภาวิตา โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 60 16:40:47

ความคิดเห็นที่2

ขอบคุณนะครับ...ที่บอกแนวในการสอบครั้งนี้ ขอบคุณ (ภาวิตา)

โดย ธวัชชัย โพสเมื่อ 07 ก.ค. 60 16:47:58

ความคิดเห็นที่3

ใครมีแนวข้อสอบมาแบ่งปันบ้างคะ. อยากสอบติดค่ะ
โดย กานดา โพสเมื่อ 08 ก.ค. 60 09:36:17

ความคิดเห็นที่4

ออกทั้งปรนัยและอัตนัยเลยหรอคะ >_<

โดย ธณภร โพสเมื่อ 12 ก.ค. 60 17:10:59

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ