รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลถาม-ตอบ (Q&A) » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา (Q&A)

ขอทราบจำนวนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

                เนื่องจากมีการศึกษาสนับสนุนกิจการผู้สูงอายุ มาอย่างต่อเนื่องจึงขอเรียนสอบถามตามหัวข้อดังต่อไปนี้ และรบกวนจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเมลย์ phobthamwichadee@gmail.com จักขอบคุณ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

              1. จำนวนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีกี่แห่งทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

              2.  การโอนย้ายภาระงาน และการเปลี่ยนชื่อเดิม สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราเป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเริ่มต้นเมื่อไหร่

โดย phobthamwichadee@gmail.com โพสเมื่อ 08 ก.ค. 60 19:03:14

ความคิดเห็นที่1

1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจำนวน 12 แห่ง ดูรายชื่อได้จากหน้าเว็บด้านบน ภาพสไลด์ที่ 6  

2. สถานสงเคราะห์ (บ้านพัก) คนชรา เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2548 และได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

โดย admin โพสเมื่อ 01 ส.ค. 60 13:04:21

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ