ประชุมหารือการขับเคลื่อนการประชุม ศปก.พม. ที่อยู่อาศัย

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการประชุม ศปก.พม. ที่อยู่อาศัย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนการประชุม ศปก.พม. ที่อยู่อาศัย โดยมีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ