ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2560 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้ารับมอบเกียรติบัตร จำนวน 250 คน จัดโดยเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

คลังภาพ