ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชาสัมพันธ์งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี ให้เกียรติประชาสัมพันธ์งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ จะจัดขึ้นในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม อิมแพคอารีน่า  เมืองทองธานี โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้ง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) และทีมนักแสดงบุพเพสันนิวาส  ติดเข็มกลัดดอกลำดวน แทนความหมายของผู้สูงอายุให้แก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

 

ภาพและข่าว : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม