รประชุมหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์งานด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด

รประชุมหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์งานด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์งานด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด (นายประสาน อิงคนันท์) พร้อมคณะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิผู้สูงอายุ (นางบุศรินทร์ เกิดมณี) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ