รมว. พม. เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร

รมว. พม. เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่  ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร

วันที่ 28 มิย.2561  พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจใน จ.เชียงใหม่  โดยท่าน รมว.พม.เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่  ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร  หนองหอย 2  เป็นประธานในพิธีลงนามใน mou "ชุมชนต้นแบบ  เชียงใหม่เมืองมรดกโลก  เมืองอารยสถาปัตย์  และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล"  ณ  บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง  อ.แม่ออน  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่  จากนั้น  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ทีม One Hone 4 จังหวัด  คือ  เขียงใหม่  ลำพูน  แม่ฮ่องสอน  และลำปาง  ในตอนค่ำ  ไปเป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์โครงการ "สังคมไทยห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง  และคนขอทาน"  ณ  ข่วงท่าแพ  ในการนี้  ท่านธำรง  ธวัชวะชุม  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  พร้อมด้วย  ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมคณะลงพื้นที่ของท่าน รมว.พม.ในครั้งนี้ด้วย

คลังภาพ