ประชุมติดตามประเมินผล การเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ นครพนม

ประชุมติดตามประเมินผล การเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ นครพนม

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมติดตามประเมินผล การเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ (Site Visit) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๓ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตแลัส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

คลังภาพ