"เดินหน้าปฏิรูป"

"เดินหน้าปฏิรูป"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณห้องรับรองชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ให้คณะผู้แทนจากรายการ "เดินหน้าปฏิรูป" เข้าสัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการธนาคารเวลาผู้สูงอายุ โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ทาง ททบ. ๕ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (HD)

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP

คลังภาพ