ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศพอส/ชมรม/โรงเรียน /ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศพอส/ชมรม/โรงเรียน /ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศพอส/ชมรม/โรงเรียน /ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น และ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ พร้อมมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ตลอดจนร่วมรณรงค์กิจกรรม การแสดงความรักต่อ ผส เพื่อลด/ไร้ความรุนแรง ในเดือนแห่งความรัก 3 ก (ก้ม กอด กราบ) อ้อมกอดที่ปลอดภัย ใช้ความรักละลายความรุนแรงและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ ณ อาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น

คลังภาพ