คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยมาจัดแสดงให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยมาจัดแสดงให้นายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรี

วันอังคารที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยมาจัดแสดงให้นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรม Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

คลังภาพ