กอร.ชค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐

กอร.ชค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (ท่านจรูญ มีธนาถาวร) คณะที่ปรึกษารัฐมนตนรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก (พลโทชนาธิป บุญนาค) รองแม่ทัพภาคที่ ๑ (พลตรีธรรมนูญ วิถี) รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (พลตำรวจตรีสมพงษ์ ชิงดวง) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ