ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี มอบผ้าห่ม

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี มอบผ้าห่ม
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี มอบผ้าห่ม เครื่องอุปโภค บริโภคแก่อบต.ไทรโยค เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

คลังภาพ