ศูนย์พัฒนาการจดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 402 ปี

ศูนย์พัฒนาการจดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 402 ปี
25 เมษายน 2560 ศูนย์พัฒนาการจดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี นางจุฬาลักษณ์ เพ็ชรคง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 402 ปี ณ ศาลาปทุมรักษ์ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี

คลังภาพ