กิจกรรมหน่วยงานในสังกัด

 • CSR เพื่อใช้ในการประกวดผลงานโฆษณาในเวทีการประกวด Cannes Awards ในปี 2560 ภายใต้โครงการ “Infinite Happiness”

  14 มี.ค. 2560

  14 มี.ค. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี เนื่องด้วยบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เล็งเห็นวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนผักที่ต้องถูกทิ้งให้ป็นขยะอาหาร ซึ่งในแต่ละวันร้านอาหารซูกิชิ มีขยะอาหารเหลือทิ้งวันละประมาณ 100กิโลกรัม ให้สามารถนำกลับมามีประโยชน์ ด้วยวิธีการ “ผักปลูกซ้ำ”

  อ่านต่อ
 • สถาปนาธัญบุรี115ปี

  13 มี.ค. 2560

  วันนี้(13 มี.ค. 2560) เวลา 08.00 น. ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาว่าการเมืองธัญบุรี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวง และบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญบุรี 115 ปี

  อ่านต่อ
 • จังหวัดลำปางเคลื่อนที่

  9 มี.ค. 2560

  วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง และหน่วยงานกระทรวง พม.จังหวัดลำปาง ร่วมออกหน่วยจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอเแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยศู

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมแข่งขันการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

  24 ก.พ. 2560

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 มีผู้สุงอายุจากชมรมต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 35 ชมรม ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 327 คน ตัวแทนผู้สูงอายุที่ส่งเข้าร่วมประกวดร้องเพลงทั้งสิ้น 56 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

  อ่านต่อ
 • การแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

  17 ก.พ. 2560

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งแบ่งเป็นทีมผู้สูงอายุชาย จำนวน 25 ทีม และ ทีมผู้สูงอายุหญิง

  อ่านต่อ