ประจำปี 2559 : นายเสนาะ อูนากูล

ประจำปี 2559 : นายเสนาะ อูนากูล

 

          นายเสนาะ อูนากูล

           ประวัติ นายเสนาะ อูนากูล เกิดวันที่ 24 กรกฎาคม 2474 ที่จังหวัดชลบุรี บิดาเป็นผู้สร้าง "ตลาดหนองมน" เป็นบุตรชายคนเล็กของพี่น้องทั้งหมด 8 คน สมรสกับคุณหญิงนงนุช อูนากูล