ปี 2559 : นางสม ปัญญามัง (พมจ.เชียงใหม่)

ปี 2559 : นางสม  ปัญญามัง  (พมจ.เชียงใหม่)

 

          นางสม ปัญญามัง อายุ 78 ปี

            สภาพปัญหา

              สภาพที่พักอาศัย  เป็นบ้านไม้เก่าชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องครัว และห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

            บริเวณปรับปรุง

               สร้างห้องครัวและห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับและติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง

            การมีส่วนร่วม (ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย)

               เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์และแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการปรับปรุง ด้านแรงงานได้รับความร่วมมือจากแกนนำชุมชน ญาติ และเพื่อนบ้าน

 

ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2559

 

ข้อมูล : กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ