โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฯ ผู้สูงอายุ

 • ปี 2559 : นางกาสิน นาเมืองรัก (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นางกาสิน นาเมืองรัก อายุ 68 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยห้องน้ำไม่มีประตูและหลังคา หลังบ้านใช้ไม้ไผ่กับในตองกุงสานพอบังแดดและฝน ส่วนหลังคาบ้านบางส่วนก็รั่วชำรุดแล้ว บริเวณปรับปรุง 1.ทำหลังคาห้องน้ำและประตูใหม่ 2.เทพื้นหลังบ้านใหม่ 3.ก่อกำแพงกันฝนหลังบ้าน 4.เปลี่ยนหลัง

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางนาง วรรณวงค์ (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นางนาง วรรณวงค์ อายุ 85 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยบ้านหลังเล็กหลังคาผุพังปลวกเริ่มกินเสาบ้านและบันได ไม่มีหน้าต่างระบายอากาศ กลางวันร้อน กลางคืนอากาศเย็นถึงหนาวเมื่อมีฝนตก บ้านไม่มีห้องน้ำ บริเวณปรับปรุง 1.เปลี่ยนเสาบ้านจากเสาไม้เป็นเสาปูน 2.เปลี่ยนหลังคาบ้านในส่วนที่ผุพัง

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางไกร แสงกำเลิศ (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นางไกร แสงกำเลิศ อายุ 69 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านก่อด้วยอิฐบล๊อค แต่ได้เพียง 2 ด้าน ครึ่ง และหน้าต่างใช้ไม้ไผ่สาน และเสื่อปิดไว้พอกันแดดและลม บริเวณปรับปรุง 1.ก่ออิฐเพิ่มให้ครบ 4 ด้าน 2.ใส่หน้าต่างครบทุกด้าน 3.ใสประตูเพิ่ม 1 บาน 4.ปรับพื้นบางส่วนให้ราบเรียบมา

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางบัวพาน สวัสดี (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นางบัวพาน สวัสดี อายุ 81 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านไม่ต่อเติมชั้นครึ่งภายในบ้านค่อนข้างอับชื้อ เนื่องจากไม่มีหน้าต่าง มีเพียงประตูเข้าออก และมีขอเก่าสะสมมากพอสมควร ส่วนหน้าบ้านจะมีน้ำขังไม่มีทางระบายน้ำและห้องน้ำเป็นแบบนั่งราบเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ บริเวณปรับปรุง

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นายคุณ เหมะธุลิน (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นายคุณ เหมะธุลิน อายุ 84 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น แต่บนบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยเก่าและชำรุดแล้ว และผู้สูงอายุก็ลำบากในการขึ้นลงและไม่ปลอดภัย อยู่ข้างล่างบ้านเป็นดินธรรมดายังไม่เทพื้น แต่นอนในแคร่ ฝาบ้านยังไม่ได้ก่ออยู่ 2 ด้าน ห้องน้ำก็พังแล้วใช้งานไม่ได้เสี่ยงต่อการ

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางบด พรหมดี (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นางบด พรหมดี อายุ 72 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงระดับหัวเข้า เป็นบ้านสภาพเก่าที่ระบบไฟฟ้าเริ่มชำรุดแล้ว และไม่มีห้องน้ำใช้ในบ้าน ต้องอาศัยญาติข้างบ้านเข้าเป็นบางครั้ง บริเวณปรับปรุง 1.เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ และเดินสายไฟฟ้าใหม่บางส่วน 2.ปรับพื้นในส่วนของครัวมี

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางนิวร ผลาจันทร์ (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นางนิวร ผลาจันทร์ อายุ 60 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยไม่มีฝาบ้านทั้ง 4 ด้าน เพียงใช้ตู้กันเป็นฝาเพียงด้านเดียว และบันไดทางขึ้นเป็นแบบไต่ขึ้นบ้าน บริเวณปรับปรุง 1.ทำฝาบ้านทั้ง 4 ด้าน ด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ 2.ทำบันไดทางขึ้นบ้าน 1 ด้าน 3.ทำประตูเข้าห้อง 1 บาน 4.ทำประตูหน้

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นางจอมมา ดาบพลอ่อน (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นางจอมมา ดาบพลอ่อน อายุ 64 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านยกใต้ถุนสูง หลังคาครัวมุงด้วยหญ้าคาผุพังรั่วแล้ว และช่วงชายบ้านเป็นผ้ายางก็เปื่อยชำรุดแล้ว บริเวณปรับปรุง 1.ทำหลังคาห้องครัวใหม่ 2.ทำหลังคาชานบ้านใหม่ การมีส่วนร่วม (ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย) -

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : นายพรมมา งอยผาลา (พมจ.สกลนคร)

  22 มิ.ย. 2559

  นายพรมมา งอยผาลา อายุ 79 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยสภาพที่พักอาศัย เป็นบ้านไม้หลังเล็กที่มีสภาพเก่ามากแล้ว ไม่มีประตูบ้าน ฝาด้านหลังใช้กระดาษอัดบังไม้แต่โดนน้ำมานานเริ่มผุพังแล้ว และไม่มีประตูหน้าต่างชำรุดเปิดไม่ได้ บริเวณปรับปรุง 1.เปลี่ยนชักโครกนั่งราบ เป็นแบบนั่งห้อยขา

  อ่านต่อ
 • ปี 2559 : น.ส. เหรียญ พลวงค์ษา (พมจ.สกลนคร)

  3 มิ.ย. 2559

  น.ส. เหรียญ พลวงค์ษา อายุ 74 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยบันไดขึ้นลำบาก หลังคาบางส่วนชำรุดมีรูรั่วแล้ว และชานครัวผุพุงแล้วและไม่มีราวจับ บางส่วนในรอบชานบ้าน บางส่วนของบ้านเป็นไม้ไผ่ไม่แข็งแรง บริเวณปรับปรุง 1.บันไดทางขึ้นบ้าน มีราวจับ 1 ข้าง 2.ลูกกรงรอบบ้านบางส่วน 3.เปลี่ยน

  อ่านต่อ