ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6 กผ 7910 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6 กผ 7910 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง