ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องไฟประกอบการออกกำลังกายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องไฟประกอบการออกกำลังกายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง