ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 120 ใบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 120 ใบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง