ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือสำหรับวิทยากรการเตรียมพร้อมวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุสู่การค้าขายออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือสำหรับวิทยากรการเตรียมพร้อมวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุสู่การค้าขายออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง