รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 30 อัตรา

 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.- 5 ก.ค. 60  

<<  สมัครออนไลน์  << คลิกที่นี่