ศปก.พม ครั้งที่ 124 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 124/2561

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น เลิกประชุมเวลา 08.40 น.

ประธานที่ประชุม รอง ปพม. นางไพรวรรณ  พลวัน

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 - นางสำลัน บวรรัมย์ หญิงชราวัย 61 ปี จ.บุรีรัมย์ ถูกสามีทอดทิ้ง ป่วยติดเตียง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ จากการสอบข้อเท็จจริงพบว่า ปี 2538 พลัดตกหลังคาจากงานก่อสร้าง ที่ กทม. มีอาการบาดเจ็บที่ขา แต่ก็สามารถเดินได้ปกติ แต่ในปี 2553 ป่วยติดเตียงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้   ในเวลากลางวันมีน้องสาวและหลานสาวเป็นผู้ดูแล ส่วนในเวลากลางคืนสามีเป็นผู้ดูแล เนื่องจากสามีมีภาระที่ต้องดูแลแม่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ในเวลากลางวัน ด้านการช่วยเหลือ นางสำลัน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 600 บาท เบี้ยคนพิการจำนวน 800 บาท และมีการเปิดบัญชีให้การช่วยเหลือ ซึ่งในบัญชีมีเงินจำนวน 63,548.66 บาท ซึ่งทีม one home จ.บุรีรัมย์สอบถามความต้องการของผู้สูงอายุ จะนำเงินไปใช้จ่ายหนี้จากการจำนองบ้าน และใช้จ่ายในการดูแลตัวเอง ซึ่งมีกรรมการกำกับดูแลเงินบริจาค

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     การสอบถามสิทธิและบริการตามภารกิจกระทรวง พม.

      • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11 ราย

 

  • ข้อสั่งการ ดังนี้

          -   ประชาสัมพันธ์ เรื่องป้องกันและเตือนภัยเกี่ยวกับเด็ก เช่น ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียน      และสถานศึกษา เป็นต้น

          -   แจ้งสื่อในการช่วยเหลือ case ต่าง ๆ ที่ทางกระทรวง พม. ให้การช่วยเหลือ

          -   ให้กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบริจาค case โดยให้ผู้นำท้องถิ่นมาเป็นกรรมการช่วยดูแล

          -   ให้แต่ละหน่วยงานติดตาม case อย่างต่อเนื่อง

            

 

 

 

 

                                                                              ลงชื่อ  นางอัมพร  ฤชาอุดม

                                                                                     ผู้ช่วยเวร ศปก.ผส.