ศปก.พม ครั้งที่ 8 / 2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

ประธานที่ประชุม ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

  -

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

 - ชายรายหนึ่งรับภาระเลี้ยงดูลูกสาววัย 19 ปี พิการทางสมอง นอนติดเตียงและแม่ชราวัย 72 ปี ครอบครัวไม่มีรายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จังหวัดเพชรบุรี

         - หนุ่มวัย 24 ปี ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส นอนป่วยติดเตียง อาศัยอยู่กับพ่อแก่ชราวัย 62 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ ทำงานหนักไม่ได้ แม่มีอาชีพค้าขาย ไม่มีเงินเพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

คลิปข่าวที่มีคนดูมากที่สุด

-

แถลงข่าวการดำเนินงานของพม.

- กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการรณรงค์การแสดงความรักผู้สูงอายุ เพื่อลดความรุนแรง โดยแสดงท่าทาง
3ก. ก(1) ก้ม ก(2) กราบ ก(3) กอด

        - รายงานผลการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี 2563 พื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน ศพอส. 12 แห่ง กรุงเทพมหานคร 50 แห่ง เพิ่มกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 3 ลักษณะ โดย 1. ทำกิจกรรมร่วมกับการเคหะชุมชนแฟลตดินแดง
2. MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เทศบาลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3. เปิดการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำร่วมกับกรมราชทัณฑ์ นำร่องที่เรือนจำกลางคลองเปรม

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประจำเดือน มกราคม 2562 รวม 577 กรณี เป็นผู้สูงอายุ จำนวน
9 กรณี  

         การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

        - หญิงชรา อายุ 80 ปี มีความพิการ เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอัลไซเมอร์ ถูกบุตรชายอายุ
43 ปี พยายามข่มขืน โดย พมจ.ศรีสะเกษ ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าไปช่วยเหลือทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

        - หญิงชราอายุ 72 ปี กักขังลูกชายพิการทางสมองเป็นเวลา 40 ปี ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาในเรื่องรักษาตัวที่โรงพยาบาลยันฮี และได้ประสานฝ่ายทะเบียนเขตลาดพร้าวในเรื่องการทำบัตรประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือจาก พก. ในเรื่องสงเคราะห์และดูแลคนพิการ และ ผส. เรื่องการสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสวัสดิการผู้สูงอายุ

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- มอบให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามเคสที่ประสบปัญหาทางสังคมและดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

            

                                                                               ลงชื่อ นายยอดยิ่ง  ตวงหิรัญอนันต์

                                                                                  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ