ศปก.พม ครั้งที่ 53 / 2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 53/2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น. เลิกประชุมเวลา 09.10 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

 

                                          กรณีชายชราวัย 65 ปี ร่างกายพิการเดินไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมแต่สู้ชีวิตออกตระเวนโยกรถเข็นสำหรับคนพิการเก็บของเก่าขายเพื่อหารายได้ประทังชีวิตแต่ถูก
สุนัขกัดได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง เคราะห์ดีมีพลเมืองดีช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 27 มี.ค. 2561

    1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 175 กรณี 

    2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า เด็กและเยาวชนมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ สตรี และคนพิการ

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ผส.)

 

       การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ คิกออฟ อารยสถาปัตย์  เพื่อคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการได้ดำเนินการะยะที่ 1 ไปแล้วครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะมีการขยายผลในระยะที่ 2 – 3 – 4 – 5 ต่อไป

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. case ฝากให้ทีมงาน one home เข้าไปดูแลช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุชายวัย 65 ปี พิการเก็บของเก่าขายและถูกสุนัขกัด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. case ฝากให้ทีมงาน one home เข้าไปดูแลคู่สามีสูงอายุ และภรรยาพิการทางสมอง จังหวัดเชียงใหม่

3. ฝากให้ทุกหน่วยงานในสังกัด พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แอดไลน์เข้ากลุ่ม GCC เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบข้อมูลสื่อสารของรัฐบาล

               

                                                                                        ลงชื่อ..นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์....หัวหน้าเวร