ศปก.พม ครั้งที่ 68 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 68/2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น เลิกประชุมเวลา 08.45 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)
ไม่มี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- หญิงชราวัย 66 ปี ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม รับภาระดูแลสามีวัย 83 ปี ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ จ.เพชรบุรี

- เด็กหญิงวัย 12 ปี ทำงานรับจ้างหารายได้เลี้ยงดูบิดาวัย 44 ปี ที่ป่วยเป็นโรคอัมพาต และยายวัย 67 ปี พิการตาบอด จ.ชลบุรี

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จำนวน 330 กรณี กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน 90 ราย สตรี 27 ราย ผู้สูงอายุ 28 ราย และคนพิการ 14 ราย สอบถามสิทธิและบริการ ตามภารกิจกระทรวง       เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 67 ราย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8 ราย เบี้ยความพิการ 2 ราย
 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. มอบกรมต่างๆ ช่วยเหลือตามภารกิจ

2. การสร้างอุดมการณ์ให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทำในสิ่งที่ถูกต้อง

3. กรณีการจ่ายเงินให้จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร หลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายเงินสด หากมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเป็นเงินสดให้ทำหนังสือชี้แจง

4. ให้สรุปปัญหาการดำเนินงานกองทุนของแต่ละกรม

5. การเสนอ Career Path ของแต่ละกรม

6. หญิงชราวัย 66 ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม เชื้อลุกลามจนเกิดแผลขนาดใหญ่ รับภาระดูแลสามีที่แก่ชราวัย 83 ปี ฐานะยากจน จ. เพชรบุรี มอบ ผส. และทีม One Home

7. สองสามีภรรยา ครอบครัวมีฐานะยากจน พาลูกสาววัย 21 ปี ที่ร่างกายพิการกระดูกคดงอผิดรูป แขน ขาลีบ ร่างกายซูบผอม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จ.สุรินทร์ มอบ ดย. และทีม One Home

8. เด็กชายวัย 4 ขวบ ถูกพ่อแท้ๆทำร้ายร่างกาย ใช้ขวดสุราตีที่ศีรษะและใบหน้า ได้รับบาดเจ็บสาหัส สาเหตุลูกชายขโมยโทรศัพท์ไปเล่น จ.สมุทรปราการ มอบ ดย. และทีม One Home

9. เด็กหญิงวัย 12 ปี ทำงานรับจ้างหารายได้เลี้ยงดูบิดาวัย 44 ปี ที่ป่วยเป็นโรคอัมพาต และยายวัย 67 ปี พิการตาบอด จ.ชลบุรี มอบ ดย. ผส. และทีม One Home

                                                                                                            ลงชื่อ นางสุเบญจา บุญแก้ว หัวหน้าเวร
                                                                                         (แทน นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์)