การประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 24 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 451 ครั้ง

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายโดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ  ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

คลังภาพ