พม. โดย กรม ผส. ร่วมงาน 20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงาน 20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ
วันที่ 30 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 127 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงาน 20 ปี พม. พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับโครงการที่มีผลงานดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 83 องค์กร 83 โครงการ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ และนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้แทนส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรด้านการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิ้น 430 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร