พม. โดย กรม ผส. ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” รุ่นที่ 2 และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เขตบางนา กทม.

พม. โดย กรม ผส. ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” รุ่นที่ 2 และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมณ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เขตบางนา กทม.
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 56 ครั้ง | โดย กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ