23 ด้าน ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ มีอะไรบ้างเอ่ย ? (สศส.)

23 ด้าน ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ มีอะไรบ้างเอ่ย ? (สศส.)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 76 ครั้ง | โดย กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ