บันทึกเทปรายการตามตะวันประเด็นภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ

บันทึกเทปรายการตามตะวันประเด็นภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) บันทึกเทปรายการตามตะวัน ในประเด็นภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ เช่น ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพ งานวันผู้สูงอายุ จิตอาสาผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัย เป็นต้น ซึ่งจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๑๐ น. ทางสถานีวิทยุ F.M. ๙๒ MH ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ