กิจกรรมหน่วยงานในสังกัด

 • จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

  11 มิ.ย. 2564 | 13

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับทีม One Home พม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"มีแล้วแบ่งปัน" โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดื

  อ่านต่อ
 • วางแผนการขับเคลื่อนโครงการระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โครงการธนาคารเวลาแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

  11 มิ.ย. 2564 | 14

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ.เชียงใหม่ อบต.ร้องวัวแดง ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอ

  อ่านต่อ
 • ออกกำลังกาย..ยามเช้า โดยนำผู้สูงอายุกลุ่ม A

  10 มิ.ย. 2564 | 28

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง ทำกิจกรรม “ออกกำลังกาย..ยามเช้า” โดยนำผู้สูงอายุกลุ่ม A อาคารสวัสดิผล จำนวน 26 คน ร่วมออกกำลังกายตามหลักแอโรบิคในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยเพลงเบาๆ ฝึกสมาธิ ได้แก่ เพล

  อ่านต่อ
 • จัดอาหารว่าง "นมหมี..คลายร้อน" ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง

  10 มิ.ย. 2564 | 25

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง อาคารโสมสวลี จัดอาหารว่าง "นมหมี..คลายร้อน" ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ได้รับประทานในช่วงบ่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สดชื่น คลายร้อน ถูกสุขอนามัย และมีประโยชน

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมธรรมะข้างเตียง ให้ผู้สูงอายุกลุ่ม C

  10 มิ.ย. 2564 | 25

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จัดกิจกรรมสืบเนื่องมาจากสุขีสโมสร จัดกิจกรรมธรรมะข้างเตียง ให้ผู้สูงอายุกลุ่ม C ได้ฟังธรรมะ เรื่อง ตีตั๋วไปสวรรค์

  อ่านต่อ
 • บริหารการจัดยา

  10 มิ.ย. 2564 | 21

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยงานพยาบาล ลงรายการยาผู้สูงอายุที่ทางโรงพยาบาลจัดส่งมาให้ทางไปรษณีย์ จัดยาประจำวันผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และฉีดยาผู้สูงอายุตามคำสั่งแพทย์ โดยพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์ฯ ลดการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ

  อ่านต่อ
 • หุ่นยนต์ Desktop Robot

  10 มิ.ย. 2564 | 14

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยงานพยาบาล คัดกรองสุขภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิ ชีพจร และความดันโลหิตให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด โดยหุ่นยนต์ Desktop Robot ตามโครงการ การขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ของ สำนักงานการวิจัย

  อ่านต่อ
 • เตียงพลิกตะแคงตัวไฟฟ้า

  10 มิ.ย. 2564 | 13

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยงานพี่เลี้ยง พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทุก ๆ 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และปรับเปลี่ยนอิริยาบทให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเตียงพลิกตะแคง

  อ่านต่อ
 • โทรหาเพราะห่วงใย สายด่วนเรามีเรา

  10 มิ.ย. 2564 | 13

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ศพส.บ้านบางแคดำเนินการโทรศัพท์สอบถามความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID – 19สอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวันพร้อมแนะนำและให้ข้อมูลการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามโครงการ “โทรหาเพราะห่วงใย สายด่วนเร

  อ่านต่อ