ให้การต้อนรับ Reporter Cultural and Social Affairs Department, VOV2 Channel (Mrs. Phan Thi Van An) พร้อมคณะสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุเวียดนาม (The Voice of Vietnam : VOV)

ให้การต้อนรับ Reporter Cultural and Social Affairs Department, VOV2 Channel (Mrs. Phan Thi Van An) พร้อมคณะสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุเวียดนาม (The Voice of Vietnam : VOV)

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้การต้อนรับ Reporter Cultural and Social Affairs Department, VOV2 Channel (Mrs. Phan Thi Van An) พร้อมคณะสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุเวียดนาม (The Voice of Vietnam : VOV) และนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จากกองความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ (นางสาวศิรินภา ปานแสง) พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อรับฟังทิศทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและสัมภาษณ์ซักถามในประเด็นด้านนโยบาย การดูแล และสิทธิของผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีเลขานุการกรม (นางประภาวดี สิงหวิชัย) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารองค์กร , กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์, ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม