กิจกรรมหน่วยงานในสังกัด

 • วันผู้สูงอายุแห่งชาติและปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

  5 เม.ย. 2560

  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2560 “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอ

  อ่านต่อ
 • เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า

  3 เม.ย. 2560

  3 เม.ย.60 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี ท่านสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการ "เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5

  อ่านต่อ
 • นร.รร.ผส. จ.ปทุมฯ รับมอบแว่นตาจาก อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

  3 เม.ย. 2560

  3 เม.ย. 60 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี นำโดยนางจุฬาลักษณ์ เพ็ชรคง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ได้นำ นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ จ.ปทุมฯ เข้าร่วมโครงการ "คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ณ ท้องสนามหลวง โดยได้เข้ารับการตรวจวัดสายตา ขอคำปรึกษาแพทย์ และรับมอบแว่นตา จากอธิบ

  อ่านต่อ
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

  30 มี.ค. 2560

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี นำโดยนางจุฬาลักษณ์ เพ็ชรคง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) วันที่ 30 มี.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  อ่านต่อ
 • สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  29 มี.ค. 2560

  วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ด้วยสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านสุขภาพผิวหนังแก่ผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยมีวัตถุประสงค์ ในการทำสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และส

  อ่านต่อ
 • พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ

  23 มี.ค. 2560

  วันที่ 23 มี.ค.60 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี จำนวน 2 รุ่น 50 คน

  อ่านต่อ
 • มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

  17 มี.ค. 2560

  17 มี.ค. 60 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี นำโดยนางจุฬาลักษณ์ เพ็ชรคง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

  16 มี.ค. 2560

  กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน วันที่ 16 มี.ค. 60 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการใส่ใจลูกหลาน บูรณาการกับ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเ

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

  16 มี.ค. 2560

  กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ วันที่ 16 มี.ค. 60 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการใส่ใจลูกหลาน บูรณาการกับ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต แล

  อ่านต่อ
 • งานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี2560

  16 มี.ค. 2560

  วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติปี 2560 ภายใต้แนวคิด"การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ" ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การทำงานไม่มีวันเกษียณตามรอยพ่อ " ณ โรงแรมอะเดรียต

  อ่านต่อ