กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

          กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 ขึ้นภายใต้แนวคิด "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าว : กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ