ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพคเก็จจิ้งดีไซน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพคเก็จจิ้งดีไซน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง