ศปก.พม ครั้งที่ 42 / 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 42/2561

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น เลิกประชุมเวลา 10.15 น

ประธานที่ประชุม พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

 •  

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

 1. หญิงชราวัย 77 ปี ที่ย่านราษฎร์บูรณะ กทม. ป่วยโรครุมเร้าเกิดอาการเครียดจัด ใช้อาวุธมีดแทงหน้าอกเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาวที่ประสบอุบัติเหตุต้องใส่เฝือกที่เท้า ทำให้ไม่สามารถไปช่วยผู้เป็นแม่ได้
 2. ชายชราวัย 81 ปี ที่ย่านกรุงธนบุรี กทม. มีอาชีพขายข้าวเหนียวหมูทอด เคราะห์ร้าย โดนคนร้ายงัดห้องเช่าขโมยเงินทุนสำหรับซื้อของมาขาย

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 28 ก.พ. 61

    1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 1,743 กรณี  

    2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า เด็กและเยาวชนมากที่สุด 332 กรณี
       รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ 134 กรณี สตรี 134 กรณี และคนพิการ 40 กรณี

   3. เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน 55 ราย

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (อผส. รายงาน)

 1. รายงานการจัดงานรณรงค์ “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อม เมื่อสูงวัย”
  โดยมี รมว.พม. เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดยรณรงค์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมและสร้างวินัยการออม

         และให้ลูกจ้างเหมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

 • ผส. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
  50 – 55 ปี ในปี 2561 จัดทั้งหมด 8 รุ่น รุ่นละ 60 รวมทั้งหมด 480 คน
 • ผส. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสริมสร้างนักลงทุนการออมในชุมชน  ผ่านกลไก ศพส. พมจ. และ ศพค. สภาเด็กและเยาชน
  เดือน พ.ค. 2561 จำนวน 300 คน
 1. เคสผู้สูงอายุชาย 80 ปี ถูกลูกชายติดยาเสพติดทำร้ายร่างกายในเขตบางบอน ซึ่ง ผส. ได้ลงพื้นที่
  เมื่อเวลา 08.00 น.

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

 • ควรศึกษาการเพิ่มเงินสงเคราะห์หรือสวัสดิการภาครัฐ เพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้คล่องตัว
  ต่อกลุ่มเป้าหมาย

                                                                           ลงชื่อ นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล หัวหน้าเวร

                                                                                   รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน