ขอเชิญร่วมงาน 20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัน

ขอเชิญร่วมงาน 20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัน
วันที่ 23 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 28 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี