รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1 อัตรา
วันที่ 7 ก.พ. 2567 | ผู้เข้าชม 282 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง