Wisdom

 • 20 JUN 2018

  Read More
 • 26 JUN 2017

  Read More
 • ปี 2559 : นายคำ ภักดี (พมจ.เชียงใหม่)

  11 JUL 2016

  นายคำ ภักดี อายุ 74 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นเพิงไม้ไผ่ยกพื้นสูง สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำภายในตัวที่พักและห้องน้ำเป็นโถนั่งยอง ไม่มีราวจับ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง รื้อทั้งหลัง โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ก่อผนังด้วยซีเมนต์บล็อก เทปรับระดับพื้นให้มีต่ำลงและสร้างห้

  Read More
 • ปี 2559 : นายเปิ๊บ ติ๊บหลวง (พมจ.เชียงใหม่)

  11 JUL 2016

  นายเปิ๊บ ติ๊บหลวง อายุ 79 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นเพิงไม้เก่ายกพื้นสูง ฝาไม้ไผ่ สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง รื้อทั้งหลัง โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ก่อผนังด้วยซีเมนต์บล็อก เทปรับระดับพื้นให้มีต่ำลงและสร้างห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้ง

  Read More
 • ปี 2559 : นายสุข แก้วจันทร์ (พมจ.เชียงใหม่)

  11 JUL 2016

  นายสุข แก้วจันทร์ อายุ 81 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพพอใช้ ไม่มีห้องน้ำภายในตัวที่พักและห้องน้ำเป็นโถนั่งยอง ไม่มีราวจับ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง สร้างห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง

  Read More
 • ปี 2559 : นางยวง ใจยา (พมจ.เชียงใหม่)

  11 JUL 2016

  นางยวง ใจยา อายุ 84 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพพอใช้ ไม่มีห้องน้ำภายในตัวที่พักและห้องน้ำเป็นโถนั่งยอง ไม่มีราวจับ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง สร้างห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง การ

  Read More
 • ปี 2559 : นายหน่อ สาธิ (พมจ.เชียงใหม่)

  11 JUL 2016

  นายหน่อ สาธิ อายุ 71 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ฝาบ้านและพื้นบ้านเป็นไม้เก่าผุพัง ฝาบ้านบางส่วนเป็นไม้ไผ่ผุพังใช้การไม่ได้ บันไดไม่มีราวจับและมีสภาพไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตประจำได้ บริเวณปรับปรุง เปลี่ยนฝาบ้านบริเวณด้านหน้าด

  Read More
 • ปี 2559 : นายบุญทา มาลัย (พมจ.เชียงใหม่)

  11 JUL 2016

  นายบุญทา มาลัย อายุ 72 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นเพิงไม้เก่าติดพื้น ฝาไม้ระแนง สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องครัว และห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง รื้อทั้งหลัง โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ก่อผนังด้วยซีเมนต์บล็อก เทปรับระดับพื้นให้มีต่ำลงและสร้างห้องครัวและห้องน้ำภายในบริ

  Read More
 • ปี 2559 : นางบุญยวง นวลอินทร์ (พมจ.เชียงใหม่)

  11 JUL 2016

  นางบุญยวง นวลอินทร์ อายุ 83 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นบ้านปูนผสมไม้ชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ประตูบ้านผุพัง ไม่มีห้องครัวและห้องน้ำ บริเวณปรับปรุง สร้างห้องครัวและห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง การมีส่วนร่วม (ครอ

  Read More
 • ปี 2559 : นางเมือง รอมแปง (พมจ.เชียงใหม่)

  11 JUL 2016

  นางเมือง รอมแปง อายุ 80 ปี สภาพปัญหา สภาพที่พักอาศัยเป็นเพิงไม้เก่าติดพื้น ฝาไม้ระแนง สภาพทรุดโทรม ไม่มีห้องครัว และห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณปรับปรุง รื้อทั้งหลัง โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ก่อผนังด้วยซีเมนต์บล็อก เทปรับระดับพื้นให้มีต่ำลงและสร้างห้องครัวและห้องน้ำภายในบร

  Read More