คลังภาพกิจกรรม

 • 3rd ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons

  11 ก.ย. 2561

  3rd ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีผู

  อ่านต่อ
 • "I get Mart" ตลาดออนไลน์ดิจิทัล 4.0

  11 ก.ย. 2561

  วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเปิดงาน "I get Mart" ตลาดออนไลน์ดิจิทัล 4.0 โดยมีพันเอกสรรพชัย หุวนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสตร์ภักดี อาคารบี ศูนย

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561

  11 ก.ย. 2561

  วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มเสริมสร้างและพัมนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ

  อ่านต่อ
 • ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  10 ก.ย. 2561

  ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 20 นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล และสมาคมอัสสัมชัญ เข้าพบนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีก

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะทำงานวิชาการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 ครั้งที่ 2/2561

  7 ก.ย. 2561

  วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 61 กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จัดประชุมคณะทำงานวิชาการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมี นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผอ.สปสว. เป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณ

  อ่านต่อ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

  5 ก.ย. 2561

  กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุร่วมกับชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารสินค้าและบริการ การ

  อ่านต่อ
 • อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดร้านค้าสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ

  3 ก.ย. 2561

  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดร้านค้าสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดร้านค้าสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ และมอบเงินส่วนตัวจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เข้ากองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรร

  อ่านต่อ
 • การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  3 ก.ย. 2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และร่วมหารือการจัดรณรงค์ “สังค

  อ่านต่อ
 • พม. จับมือ วธ. และภาคี จัดงาน Family Walk Rally

  2 ก.ย. 2561

  พม. จับมือ วธ. และภาคี จัดงาน Family Walk Rally พม. จับมือ วธ. และภาคี จัดงาน Family Walk Rally ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัวทางวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน

  อ่านต่อ
 • ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ Senior Complex

  2 ก.ย. 2561

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ Senior Complex พร้อมพบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำ

  อ่านต่อ